NIEUW, BAANBREKEND EN ROTTERDAMS

Taal voor Mekaar geeft bijles op basisscholen om kinderen met een taalachterstand gelijkere kansen te bieden in onze samenleving. Dit is ons maatschappelijke doel. Begrijpend lezen is daarbij de grote favoriet.

Met de speciaal ontwikkelde FAST®-  methode pakken wij taalachterstand op jonge leeftijd aan. Dat doen we door samen met getrainde taalbegeleiders 1-op-1 begeleiding te bieden op Rotterdamse basisscholen. Spelenderwijs helpen we kinderen met begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. Zo bouwen we mee aan hun motivatie, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Vraag als school een vrijblijvend gesprek aan of schrijf u als vrijwilliger in en blijf vooral via facebook op de hoogte van de laatste projecten. 

 

Waar zit onze kracht?

  • Voor alle kinderen bereikbaar

  • 1-op-1 begeleiding

  • Op maat gemaakt

  • Voor een betere toekomst

Taal als succesfactor

Taal is één van de belangrijkste componenten voor succes in een maatschappij. Taal voor Mekaar hecht grote waarde aan diversiteit en inclusiviteit. Om een goed taalprogramma breed toegankelijk te maken hebben we het zo ontwikkeld, dat we het onderwijs ondersteunen en de kinderen persoonlijke aandacht krijgen. Door te werken met een uiteenlopend team van vrijwilligers brengen wij ook verschillende Rotterdammers samen. Zo dragen we positief bij aan onze samenleving en onze toekomst. 

 

Betaalbaar

Wij werken zonder winstoogmerk met een maatschappelijk doel. Dankzij de steun van fondsen en vrijwillige taaltrainers is ons tarief zeer laag. Samen zetten we kinderen met een taalachterstand in hun kracht. 

Stichting Taal voor Mekaar  | KvK 66031761  |  IBAN NL66TRIO0777877546

privacyverklaring TvM.pdf (112,1 kB)

Nieuws

22-09-2018 09:44
Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben nog moeite met lezen en schrijven. Terwijl taal één van de belangrijkste ingrediënten is voor een succesvol leven. Goede taalbeheersing zorgt voor betere kansen op de arbeidsmarkt, een betere leefomgeving en zelfs een betere gezondheid. Begrijpend lezen...
11-07-2018 10:10
Door haar werd de Valentijnschool de eerste school waar we mee zijn gaan samenwerken. Als tutor heeft zij meerdere kinderen begeleid tijdens de bijlessen begrijpend lezen. Sahila El Barkany is medewerker ouderbetrokkenheid op de Valentijnschool en spin in het web. Ze heeft een pedagogische...
29-04-2018 16:56
Klik en lees : Jaarverslag 2017 Stichting Taal voor Mekaar .pdf (951834)
15-01-2018 18:59
Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vakken op de basisschool. Je hebt het namelijk overal voor nodig. Niet alleen bij taal, maar ook bij rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde moet je simpelweg betekenis kunnen halen uit wat je leest. Het niveau van begrijpend lezen bepaalt in grote mate...
13-12-2017 10:52
Stichting Taal voor Mekaar biedt een nieuw programma aan: FAST® Begrijpend Lezen. Wij hebben dit programma speciaal ontwikkeld, omdat uit overleg met scholen bleek dat veel leerlingen juist daar op uitvallen. Het bieden van passende oplossingen voor deze leerlingen in volle klassen blijkt lastig....
26-06-2017 08:37
Op het Landje wordt al ruim vijf jaar succesvol gewerkt met de FAST®-Methode. Ouders die getraind zijn met de methode zetten zich met plezier in voor de kinderen op de school. Meester Menno vertelde in een interview het volgende over het werken met de FAST®-Methode. Bij Taal voor Mekaar wordt op...
10-05-2016 09:07
fd.nl/economie-politiek/1150159/samsom-wil-miljarden-extra-voor-onderwijs
20-04-2016 09:53
https://nos.nl/video/2098923-de-ongelijkheid-in-het-onderwijs-moet-worden-gekeerd.html
03-03-2016 18:59
https://www.nu.nl/algemeen/4223993/zorgen-in-kamer-groeiende-kloof-allochtonen-en-autochtonen.html    
18-02-2016 08:58
Blogcollectief Onderzoek Onderwijs  onderzoekonderwijs.net/2014/05/19/gert-biesta-over-het-prachtige-risico-van-onderwijs/