NIEUW, BAANBREKEND EN ROTTERDAMS

Deze zomer stopt de stichting met haar werkzaamheden. Wij bedanken alle betrokkenen voor hun tomeloze inzet en wensen iedereeen een gezonde en mooie zomer toe.

 

Taal voor Mekaar zorgt voor 1-op-1 bijles op basisscholen om kinderen met een taalachterstand gelijkere kansen te bieden in onze samenleving. Dit is ons maatschappelijke doel. Begrijpend lezen is de grote favoriet. 

Met de speciaal ontwikkelde FAST®- methode pakken wij taalachterstand op jonge leeftijd aan. Samen met door ons getrainde vrijwillige begeleiders werken we na schooltijd 1-op-1 op Rotterdamse basisscholen. De school selecteert de kinderen en we werken stapsgewijs in een veilige en vertrouwde omgeving. Zo bouwen we niet alleen aan taal, maar ook aan motivatie, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. 

Onze kracht

  • We bereiken de Rotterdamse kinderen die het nodig hebben.

  • We werken op grote schaal met 1-op-1 begeleiding.

  • We werven en trainen de tutoren.

  • Onze methode is bewezen effectief.

  • We ondersteunen en ontzorgen de scholen en leerkrachten. 

Taal als succesfactor

Taal is één van de belangrijkste componenten voor succes in een maatschappij. Taal voor Mekaar hecht grote waarde aan diversiteit en inclusiviteit. Om een goed taalprogramma breed toegankelijk te maken hebben we het zo ontwikkeld, dat we het onderwijs ondersteunen en de kinderen persoonlijke aandacht krijgen. Door te werken met een uiteenlopend team van vrijwilligers brengen wij ook verschillende Rotterdammers samen. Zo dragen we positief bij aan onze samenleving en onze toekomst. 

Maatschappelijke partners 

Wij zijn sociaal ondernemers en werken zonder winstoogmerk. Dankzij de steun van fondsen en vrijwillige tutoren kunnen wij onze tarieven voor scholen zeer laag houden. Tevens hebben we meerdere samenwerkingen opgebouwd met gerenommeerde Rotterdamse instituten. Samen zetten we kinderen met een taalachterstand in hun kracht! 

 

Stichting Taal voor Mekaar  | KvK 66031761  |  IBAN NL66TRIO0777877546

 

Nieuws

26-10-2018 08:20
Karima zou Taal voor Mekaar zeker aanraden aan andere basisscholen. Zij is leerkracht groep 8 op de Al- Ghazali school in Spangen en projectleider voor Begrijpend Lezen met TvM. "Het sluit niet alleen aan op de methodiek die wij hier hanteren, maar het zorgt er ook voor dat de leerlingen 1-op-1...
22-09-2018 09:44
Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben nog moeite met lezen en schrijven. Terwijl taal één van de belangrijkste ingrediënten is voor een succesvol leven. Goede taalbeheersing zorgt voor betere kansen op de arbeidsmarkt, een betere leefomgeving en zelfs een betere gezondheid. Begrijpend lezen...
11-07-2018 10:10
Door haar werd de Valentijnschool de eerste school waar we mee zijn gaan samenwerken. Als tutor heeft zij meerdere kinderen begeleid tijdens de bijlessen begrijpend lezen. Sahila El Barkany is medewerker ouderbetrokkenheid op de Valentijnschool en spin in het web. Ze heeft een pedagogische...
29-04-2018 16:56
15-01-2018 18:59
Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vakken op de basisschool. Je hebt het namelijk overal voor nodig. Niet alleen bij taal, maar ook bij rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde moet je simpelweg betekenis kunnen halen uit wat je leest. Het niveau van begrijpend lezen bepaalt in grote mate...
13-12-2017 10:52
Stichting Taal voor Mekaar biedt een nieuw programma aan: FAST® Begrijpend Lezen. Wij hebben dit programma speciaal ontwikkeld, omdat uit overleg met scholen bleek dat veel leerlingen juist daar op uitvallen. Het bieden van passende oplossingen voor deze leerlingen in volle klassen blijkt lastig....
26-06-2017 08:37
Op het Landje wordt al ruim vijf jaar succesvol gewerkt met de FAST®-Methode. Ouders die getraind zijn met de methode zetten zich met plezier in voor de kinderen op de school. Meester Menno vertelde in een interview het volgende over het werken met de FAST®-Methode. Bij Taal voor Mekaar wordt op...
10-05-2016 09:07
fd.nl/economie-politiek/1150159/samsom-wil-miljarden-extra-voor-onderwijs
20-04-2016 09:53
https://nos.nl/video/2098923-de-ongelijkheid-in-het-onderwijs-moet-worden-gekeerd.html
1 | 2 >>