FAST®- METHODE

FAST® -methode

De FAST® -methode is een remediërende methode. Zij overstijgt de standaard bijles en huiswerkbegeleiding, omdat het taalproblemen aan de basis aanpakt en oplost. Het unieke van de FAST® -methode is dat het voor ALLE kinderen op GROTE schaal toegankelijk is. 

Begrijpend Lezen

Ons programma Begrijpend Lezen is bestemd voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. Met onze methode leren kinderen hoofd- en bijzaak te onderscheiden door op zoek te gaan naar causale verbanden en redenen. We leren hen een structuur aan waarmee teksten snel en goed te doorzien zijn. We leren hen ook na te denken over de verborgen boodschap, conclusies. 

Deze leerstrategie biedt de volgende resultaten:

  • Vergrote woordenschat

  • Verbeterde concentratie en motivatie 

  • Verbeterde samenvattingen schrijven

  • Verbeterde prestaties in Cito-toets begrijpend lezen en andere vakken

Spelling en Technisch Lezen 

Voor de programma's Spelling en Technisch Lezen werken we met kleurenritmes en legostenen. Hierdoor krijgen kinderen met taalproblemen helder inzicht in de basis van taal. Het spelenderwijs leren werkt heel verfrissend. Deze programma's zijn geschikt voor groep 4 t/m 7.

 

Feiten en cijfers 

  • We zetten kinderen met een taalachterstand in hun kracht om ze gelijkere kansen te bieden op een succesvolle toekomst in onze samenleving. Dit sociaal maatschappelijke probleem pakken we constructief aan. 

  • Een goede remedial teacher rekent gemiddeld € 45,- per uur. Veel mensen kunnen dit niet betalen. 

  • Bij ons betalen scholen € 2.000,- (excl. 21% B.T.W.) voor een volledig traject van 15 lessen voor 20 kinderen. Omgerekend is dat 6 euro per kind per les. Ouders vragen wij een symbolische bijdrage van 1 euro per les. 

  • De methode werkt! Onderzoek uit eerdere projecten bewijst dat leerlingen bij spelling 6 DLE stijgen in plaats van 2.  

  • Door de verbeterde leerresultaten stijgt de motivatie van de leerlingen en worden ze zelfverzekerder. Dit heeft weer positief effect op Cito- resultaten.

  • De samenwerking van verschillende stadsgenoten maakt de inzet per persoon overzichtelijk en verbetert het sociale bewustzijn. Zo leveren we als gevolg een positieve bijdrage aan het integratieproces.