100 x Bijles Begrijpend Lezen

22-09-2018 09:44

Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben nog moeite met lezen en schrijven. Terwijl taal één van de belangrijkste ingrediënten is voor een succesvol leven. Goede taalbeheersing zorgt voor betere kansen op de arbeidsmarkt, een betere leefomgeving en zelfs een betere gezondheid.

Begrijpend lezen is daarmee een van de belangrijkste vakken op de basisschool. Hoe goed je de betekenis van een tekst snapt, bepaalt vaak in grote mate je uitstroom naar de middelbare school. Precies daarom geeft stichting Taal voor Mekaar 1-op-1 bijles op basisscholen om kinderen met een taalachterstand in hun kracht te zetten. Door sociaal te ondernemen komt goede  kwaliteit voor ieder kind binnen handbereik.

Vanaf deze week krijgen 100 basisschoolleerlingen uit Delfshaven en Crooswijk bijles van 100 getrainde Albeda-studenten. Over 15 weken zullen de leerlingen gemiddeld meer dan 2 punten hoger scoren. Ze gaan vaak van een onvoldoende naar een voldoende! Ze zijn dan heel trots op zichzelf, omdat ze het beter begrijpen. Voor de studenten is dit een interessante stage, omdat ze van dichtbij mogen ervaren hoe het is om een kind vooruit te helpen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Over een half jaar krijgen weer ruim 100 leerlingen bijles. Daar kan TvM nog wel wat vrijwilligers bij gebruiken. Wil je met meedoen om taalachterstand te tackelen? Of werk je op een basisschool en hebben jullie leerlingen ook moeite met begrijpend lezen? Mail Marie-Louise mlvn@taalvoormekaar.nl of kijk op