Karima over Taal voor Mekaar

26-10-2018 08:20

Karima zou Taal voor Mekaar zeker aanraden aan andere basisscholen. Zij is leerkracht groep 8 op de Al- Ghazali school in Spangen en projectleider voor Begrijpend Lezen met TvM.

"Het sluit niet alleen aan op de methodiek die wij hier hanteren, maar het zorgt er ook voor dat de leerlingen 1-op-1 aandacht krijgen. Veel kinderen hebben hier toch wel behoefte aan en een leerkracht heeft helaas niet altijd de mogelijkheid om ieder kind voor een uur 1-op-1 aandacht te schenken. " 

Hier trots op de foto tijdens de certificaatuitreiking na het eerste project met 48 kinderen met Marie-Louise, medeoprichter en zakelijk leider van TvM. 

Dit schooljaar helpt TvM maar liefst 80 kinderen op de Al-Ghazali school.