Waarom begrijpend lezen zo belangrijk is, maar ook zo moeilijk

15-01-2018 18:59

Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vakken op de basisschool. Je hebt het namelijk overal voor nodig. Niet alleen bij taal, maar ook bij rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde moet je simpelweg betekenis kunnen halen uit wat je leest.

Het niveau van begrijpend lezen bepaalt in grote mate hoe leerlingen zich ontwikkelen en daarmee de uitstroom naar de middelbare school. Begrijpend lezen is een vaardigheid, die goed aangeleerd moet worden. Dat vraagt veel oefening en goede begeleiding. Het gaat om bewust en actief lezen, terwijl lezen heel vaak een automatisch proces is, met als resultaat dat het niet optimaal verloopt. We hebben het in de meeste gevallen niet goed aangeleerd. De meeste mensen zijn zich hier echter niet van bewust.

Goede lezers gaan juist strategisch te werk om een diepgaand begrip van de tekst te krijgen. Dit bereik je door tussen de regels door te lezen. Je zoekt de achterliggende betekenis van de tekst, de verborgen boodschap. Daar zit het leermoment en zo behaal je de gestelde leerdoelen. Ik schrijf expres leerdoelen, omdat lezen een doelgericht proces is: je wilt er namelijk iets mee bereiken, iets van leren. 

Met het Begrijpend Lezen programma van de FASTĀ® -methode helpen we leerlingen uit groep 6/7/8 om op zoek te gaan naar de verborgen boodschap in de tekst. We leren ze zelf na te denken over wat ze lezen. Hiermee helpen wij hun zelfredzaamheid te vergroten. We leren ze tussen de regels door te lezen. Ze leren planmatig conclusies te trekken, onderscheid te maken tussen reden en oorzaak-gevolg relaties en leren in eigen woorden een tekst samen te vatten. Na afloop van het programma zijn ze niet alleen flink vooruitgegaan, ze werken ook gemotiveerder, omdat ze het beter begrijpen. Vaak zijn ze dan heel trost op zichzelf. Hoe mooi is dat!