DIT PROGAMMA IS BAANBREKEND EN UNIEK

Hoe  

Wat dit programma uniek maakt in Nederland is de combinatie van de hoge kwaliteit van remedial coaching en de grote schaal waarop dit wordt toegepast. Wij trainen zoveel mogelijk vrijwilligers om taalachterstand bij leerlingen te verkleinen. Wij werken praktisch en efficiënt om tot concrete, positieve resultaten te komen.  

Waarom

Het gaat ons er om kinderen een kans te bieden hun potentiele niveau te behalen. Voor lles en ieder vak heb je taal nodig. Door samen extra te werken aan taal kunnen we taalzwakke leerlingen in hun kracht zetten. Hier heeft onze hele maatschappij profijt van.

Voor wie 

Rotterdamse basisschoolleerlingen met een taalachterstand. Spelling en technisch lezen kan van groep 4 t/m 7 worden aangepakt. Begrijpend lezen is voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8.

Sterke punten
 • Het is voor iedere taalzwakke leerling beschikbaar, omdat we op scholen werken. 

 • Het werkt echt, omdat we 1-op-1 begeleiden. 

 • Het is op grote schaal toegankelijk, omdat we veel kinderen tegelijk helpen.

 • Leerlingen boeken positieve resultaten en worden zelfverzekerder en gemotiveerder.

 • Het is buitengewoon voordelig door onze efficiënte organisatie en fondsenwerving.

 • Verschillende stadsgenoten werken samen aan een betere toekomst. 

 • Ons programma ondersteunt de leerkracht en het kind. 

 • De leerkracht of intern begeleider selecteert de leerlingen.

 • We meten de leerlingen aan het begin en eind met diagnostische toetsen. 

Waarom?

 • Bij ons krijgt ieder kind met een taalachterstand de kans om vooruit te komen. 

 • Onderzoek wijst uit dat na deelname bij spelling de DLE gemiddeld stijgt met 6 in plaats van. succesvol. 

 • Taal voor Mekaar werkt zonder winstoogmerk. Dankzij de steun van fondsen en taaltrainers bedragen de kosten voor het volledige traject € 2.000,- ex. B.T.W. Ouders betalen een symbolische bijdrage van € 1,- per les. 

 • We werken in groepsverband met 20 kinderen.

 • Zij krijgen 15 weken lang 1-op-1 remedial teaching van speciaal opgeleide taaltrainers.

 • Ons programma ondersteunt de leerkracht en het kind. 

 • De leerkracht of intern begeleider selecteert de leerlingen.

 • Na schooltijd werken we op de scholen zelf met coördinatoren en taalbegeleiders.  

 • We meten de leerlingen aan het begin en eind met diagnostische toetsen.